Koksras på Befesa ScanDust AB

Vid underhållsarbete med ytterforma nr 3 på schaktugnen den 8 februari 2019 inträffade, vad vi benämner, ett koksras. Detta innebär att varmglödgande koks rinner ut ur ugnen i det hål som skapades vid formabytet. Mängden utfallen het koks blev så stor att det resulterade i att det spreds till våningen nedanför. Kylning utfördes med egen personal, men mängden glödande koks bedömdes så stor att Räddningstjänsten tillkallades. (mer…)

Vi ser ljust på framtiden

För att skapa en trygg och säker arbetsplats såväl som en väl fungerande återvinningsprocess, arbetar vi kontinuerligt med följa upp rutiner samt utveckla bearbetningen av kundernas material. Dessutom har hela anläggningen under 2017 genomgått en ordentlig uppgradering vilket vi är oerhört stolta över. (mer…)