Besök av kinesiska miljömyndigheten

I augusti har Befesa ScanDust haft besök av den kinesiska miljömyndigheten, Ministry of Ecology and Environment of the People`s Republic of China. För att kunna säkerställa en hållbar industri i Kina söker man bl.a. ”best practice” och referenser, och är därför intresserade av en djupare inblick i den svenska och europeiska modellen när det gäller miljöarbetet i tillståndsbaserade verksamheter.

Detta är ett samarbete som har pågått en längre tid och från Befesa ScanDusts sida känns rollen som rådgivare under denna viktiga resa mycket positiv. Vi ser naturligtvis fram emot att kunna dela med oss av våra erfarenheter och kunskap.

 

Koksras på Befesa ScanDust AB

Vid underhållsarbete med ytterforma nr 3 på schaktugnen den 8 februari 2019 inträffade, vad vi benämner, ett koksras. Detta innebär att varmglödgande koks rinner ut ur ugnen i det hål som skapades vid formabytet. Mängden utfallen het koks blev så stor att det resulterade i att det spreds till våningen nedanför. Kylning utfördes med egen personal, men mängden glödande koks bedömdes så stor att Räddningstjänsten tillkallades. (mer…)

Vi ser ljust på framtiden

För att skapa en trygg och säker arbetsplats såväl som en väl fungerande återvinningsprocess, arbetar vi kontinuerligt med följa upp rutiner samt utveckla bearbetningen av kundernas material. Dessutom har hela anläggningen under 2017 genomgått en ordentlig uppgradering vilket vi är oerhört stolta över. (mer…)