Våra medarbetares säkerhet och hälsa är av högsta prioritet

Med tanke på den senaste tidens utveckling av COVID-19 situationen vill vi understryka att vi tar denna situation väldigt allvarligt och gör allt för att ta hand om varandra. Ledningen på Befesa ScanDust följer händelseutvecklingen på nära håll och håller sig kontinuerligt uppdaterad enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det är viktigt att vi hanterar den rådande situationen med sunt förnuft, mår man bra och inte har personer i sin omedelbara närhet som kan misstänkas vara smittade av COVID-19, arbetar vi som vanligt.

För aktuell information om COVID-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Radioaktivitetsövervakare

Befesa ScanDust har under vintern 2019/2020 installerat 2 par radioaktivitetsövervakare för kontroll av eventuell radioaktivitetskälla i allt in- och utgående material till anläggningen.
Driftsättning genomfördes tillsammans med tillverkare (Bertin) under v.10.