Länsstyrelsen tillåter Befesa ScanDust att nystarta återvinningen

Idag den fjärde maj meddelade Länsstyrelsen att de har hävt förbudet att bedriva återvinning vid Befesa ScanDusts verksamhet i Landskrona. Efter att ha fokuserat på att rusta upp verksamheten sedan december 2016 kan Befesa ScanDust nu påbörja arbetet med nystarten av...

Befesa ScanDusts markundersökning klar – skickas till Länsstyrelsen

Befesa ScanDusts slutliga rapport för markundersökning (en sammanfattning finns att ladda ned här) visar att Varvsudden är förorenad. Resultatet är i linje med de preliminära resultat som tidigare redovisats för Länsstyrelsen. Dock utgör föroreningarna ingen fara för...

Samråd med allmänheten och myndigheter

Under torsdagen 2 mars höll Befesa ScanDust ett Sevesosamråd för att utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid Befesa ScanDusts anläggning. Ett antal berörda kringliggande företag och personer lyssnade till en genomgång av verksamheten...

Befesa bjuder in till samråd 2 mars

Befesa ScanDust bjuder den 2 mars in till samråd med berörda kring åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av eventuella kemikalieolyckor, enligt §13 Sevesolagen. Samrådet sker på Hotell Öresund i Landskrona. Föranmälan krävs inte, men välkomnas till...

Skiftgång återinförd på Befesa ScanDust

I ett steg mot att starta återvinningen har flera anställda denna vecka återgått till skiftarbete efter att under en period enbart arbetat dagtid. Detta är en del i att upprustningsarbetet nu går in i en ny fas och börjar fokusera på arbete som måste ske för att...

Utredarna besöker Befesa ScanDust

Som en del av utredningen av den anmälan som gjorts genomför polisens utredare på tisdagen ett första besök hos Befesa ScanDust i Landskrona. – Det är bra att de besöker oss för att få en bild av situationen på plats och kan få svar på sina frågor. Vi kommer att...