I augusti har Befesa ScanDust haft besök av den kinesiska miljömyndigheten, Ministry of Ecology and Environment of the People`s Republic of China. För att kunna säkerställa en hållbar industri i Kina söker man bl.a. ”best practice” och referenser, och är därför intresserade av en djupare inblick i den svenska och europeiska modellen när det gäller miljöarbetet i tillståndsbaserade verksamheter.

Detta är ett samarbete som har pågått en längre tid och från Befesa ScanDusts sida känns rollen som rådgivare under denna viktiga resa mycket positiv. Vi ser naturligtvis fram emot att kunna dela med oss av våra erfarenheter och kunskap.