Vid underhållsarbete med ytterforma nr 3 på schaktugnen den 8 februari 2019 inträffade, vad vi benämner, ett koksras. Detta innebär att varmglödgande koks rinner ut ur ugnen i det hål som skapades vid formabytet. Mängden utfallen het koks blev så stor att det resulterade i att det spreds till våningen nedanför. Kylning utfördes med egen personal, men mängden glödande koks bedömdes så stor att Räddningstjänsten tillkallades.

Ingen yttre miljöpåverkan har uppstått. Kylvatten under insatsen tas omhand av det interna vattenreningsverket. Rök/ånga från kylning av glödande koks har ventilerats via vår filteranläggning (ABB filter). Den varma koksen har inte orsakat bränder i anläggningen då den hanterats i utrymmen som är anpassade för heta arbeten och kylts effektivt.

Samtlig personal bär alltid CO-mätare, inga personskador uppstod för Befesa anställda.

Vi har talat med berörd personal för att se eventuella tecken på stress efter tillbudet.

Berörda myndigheter har informerats om tillbudet.

Våra genomarbetade rutiner vid nödberedskap medförde att vi kunde hantera situationen på ett bra sätt.