Koksras på Befesa ScanDust AB

Vid underhållsarbete med ytterforma nr 3 på schaktugnen den 8 februari 2019 inträffade, vad vi benämner, ett koksras. Detta innebär att varmglödgande koks rinner ut ur ugnen i det hål som skapades vid formabytet. Mängden utfallen het koks blev så stor att det resulterade i att det spreds till våningen nedanför. Kylning utfördes med egen personal, men mängden glödande koks bedömdes så stor att Räddningstjänsten tillkallades. (mer…)