För att skapa en trygg och säker arbetsplats såväl som en väl fungerande återvinningsprocess, arbetar vi kontinuerligt med följa upp rutiner samt utveckla bearbetningen av kundernas material. Dessutom har hela anläggningen under 2017 genomgått en ordentlig uppgradering vilket vi är oerhört stolta över.

Tack vare ett gott samarbete mellan anställda på Befesa ScanDust och en bra relation med myndigheter, ser vi ljust på framtiden och är övertygade om att kunna fortsätta arbetet med att bidra till ett fungerande kretslopp för stålindustrin och därmed hushålla med naturens resurser.