Idag den fjärde maj meddelade Länsstyrelsen att de har hävt förbudet att bedriva återvinning vid Befesa ScanDusts verksamhet i Landskrona. Efter att ha fokuserat på att rusta upp verksamheten sedan december 2016 kan Befesa ScanDust nu påbörja arbetet med nystarten av verksamheten. Det sker parallellt med andra arbeten som utförs på fabriksområdet, såsom schaktsanering och montering av ett nytt tak över lagringsområdet.

– Det är väldigt glädjande att vi nu fått klartecken från Länsstyrelsen för att starta upp verksamheten. Vi har haft ett gott samarbete under den här tuffa perioden och ser fram emot att fortsätta att arbeta nära ihop efter nystarten, säger Per-Anders Hjort, styrelseordförande på Befesa ScanDust.

Vid ett möte med Länsstyrelsen den 29 mars beslutades det att Befesa ScanDust skulle få återuppta verksamheten efter att bolaget skickat en del nya kompletteringar till de undersökningar som lämnats in. Dessa kompletteringar har nu gjorts och godtagits av Länsstyrelsen.

Befesa ScanDust har särskilda rutiner för uppstart av återvinningen efter driftstopp. Bolaget ämnar att vara ännu mer rigorösa i dessa processer nu när verksamheten stått still en längre tid än vad som är normalt. Uppstarten påbörjas nu i och med Länsstyrelsens beslut.