Den 24 april kan Befesa Scandust återuppta produktionen i anläggningen i Landskrona. Datumet ställdes upp vid ett avstämningsmöte mellan bolaget och Länsstyrelsen Skåne igår.

Datumet är preliminärt och bygger på att bolaget skickar in en del nya kompletteringar till de undersökningar Länsstyrelsen mottagit. Kompletteringen gäller bland annat anmälan gällande den torra process för slamhantering och ett reviderat kontrollprogram som Befesa Scandust har tagit fram. – Vi är väldigt glada att vi nu har fått ett datum då vi kan återuppta verksamheten. Det här beslutet är ett bevis på att alla de åtgärder vi vidtagit under de senaste fyra månaderna och det nära samarbetet med Länsstyrelsen har gett positiva resultat. Nu blickar vi framåt och fokuserar på att komma igång med den viktiga återvinningsverksamheten, säger Per-Anders Hjort, projektledare för upprustningen på Befesa ScanDust.