Under februari och mars har Befesa ScanDust testat en ny process för slamtorkning. Försöken har varit framgångsrika och bolaget har nu för avsikt att permanent övergå till att torka zinkslammet som uppstår i återvinningen. Nu har en anmälan om permanent tillstånd för den nya processen lämnats in.

– Med den nya torkanläggningen upphör lagringen av vått slam och därmed elimineras risken för föroreningsspridning. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att det som skett inte kan återupprepas och ett viktigt steg i arbetet med att kunna starta upp verksamheten igen, säger Per-Anders Hjort, projektledare för upprustningen på Befesa ScanDust. Det torkade zinkslammet kommer att förvaras inomhus under tak, något som utöver de övriga åtgärder bolaget vidtagit ytterligare minimerar risken för spridning av metaller och cyanid till marken.