Befesa ScanDusts markundersökning klar – skickas till Länsstyrelsen

Befesa ScanDusts slutliga rapport för markundersökning (en sammanfattning finns att ladda ned här) visar att Varvsudden är förorenad. Resultatet är i linje med de preliminära resultat som tidigare redovisats för Länsstyrelsen. Dock utgör föroreningarna ingen fara för...

Samråd med allmänheten och myndigheter

Under torsdagen 2 mars höll Befesa ScanDust ett Sevesosamråd för att utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid Befesa ScanDusts anläggning. Ett antal berörda kringliggande företag och personer lyssnade till en genomgång av verksamheten...