STÅLÅTERVINNING

Befesa ScanDust är ett återvinningsföretag

i Landskrona med fokus på återvinning av filterstoft

som uppstår vid tillverkning av rostfritt stål 

OM SCANDUST

1 300 000 TON STOFT HAR ÅTERVUNNITS SEDAN STARTEN 1984

”EN SÅDAN HÄR NYSTARTSCHANS FÅR MAN BARA EN GÅNG”

BEFESA SCANDUST ÅTERVINNER METALLER I FILTERSTOFT

NYHETER

Länsstyrelsen tillåter Befesa ScanDust att nystarta återvinningen

Idag den fjärde maj meddelade Länsstyrelsen att de har hävt förbudet att bedriva återvinning vid Befesa ScanDusts verksamhet i Landskrona. Efter att ha fokuserat på att rusta upp verksamheten sedan december 2016 kan Befesa ScanDust nu påbörja arbetet med nystarten av...

”BEFESA SCANDUST ARBETAR AKTIVT FÖR
ATT BEGRÄNSA VÅR MILJÖPÅVERKAN”

DET HÄR ÄR BEFESA SCANDUST

Befesa Scandust process

1. Filterstoftet kommer från stålverk i Norden och förvaras i containrar tills det återvinns
2. Materialhallen där stoftet blandas ut med bl.a. sand före processen
3. Ugnshallen där själva processen sker, blandningen smälts och separeras med hjälp av en unik plasmateknologi
4. Lager för färdigt återvunnet stål som returneras till kund