STÅLÅTERVINNING

Befesa ScanDust är ett återvinningsföretag

i Landskrona med fokus på återvinning av filterstoft

som uppstår vid tillverkning av rostfritt stål 

OM BEFESA SCANDUST

1 400 000 TON STOFT HAR ÅTERVUNNITS SEDAN STARTEN 1984

BEFESA SCANDUST ÅTERVINNER METALLER I FILTERSTOFT

NYHETER

Koksras på Befesa ScanDust AB

Vid underhållsarbete med ytterforma nr 3 på schaktugnen den 8 februari 2019 inträffade, vad vi benämner, ett koksras. Detta innebär att varmglödgande koks rinner ut ur ugnen i det hål som skapades vid formabytet. Mängden utfallen het koks blev så stor att det...

Vi ser ljust på framtiden

För att skapa en trygg och säker arbetsplats såväl som en väl fungerande återvinningsprocess, arbetar vi kontinuerligt med följa upp rutiner samt utveckla bearbetningen av kundernas material. Dessutom har hela anläggningen under 2017 genomgått en ordentlig...

”BEFESA SCANDUST ARBETAR AKTIVT FÖR
ATT BEGRÄNSA VÅR MILJÖPÅVERKAN”

DET HÄR ÄR BEFESA SCANDUST

Befesa Scandust process

1. Filterstoftet kommer från stålverk i Norden och förvaras i containrar tills det återvinns
2. Materialhallen där stoftet blandas ut med bl.a. sand före processen
3. Ugnshallen där själva processen sker, blandningen smälts och separeras med hjälp av en unik plasmateknologi
4. Lager för färdigt återvunnet stål som returneras till kund