BEFESA SCANDUST ÅTERVINNER METALLER I FILTERSTOFT

1 400 000 TON STOFT HAR ÅTERVUNNITS SEDAN STARTEN 1984

”BEFESA SCANDUST ARBETAR AKTIVT FÖR
ATT BEGRÄNSA VÅR MILJÖPÅVERKAN”

NYHETER

Radioaktivitetsövervakare

Befesa ScanDust har under vintern 2019/2020 installerat 2 par radioaktivitetsövervakare för kontroll av eventuell radioaktivitetskälla i allt in- och utgående material till anläggningen. Driftsättning genomfördes tillsammans med tillverkare (Bertin) under v.10.

läs mer

Ny lagerhall

Befesa ScanDust kommer under 2020 att uppföra en ny lagerhall. Denna kommer att ha en yta på ca 3 300 m2 och ligga i anslutning till befintlig stofthall. Tack vare hallen kommer såväl lossning och lagring av material som hantering zinkrikt slam att framöver göras...

läs mer

DET HÄR ÄR BEFESA SCANDUST

Befesa Scandust process

1. Filterstoftet kommer från stålverk i Norden och förvaras i containrar tills det återvinns
2. Materialhallen där stoftet blandas ut med bl.a. sand före processen
3. Ugnshallen där själva processen sker, blandningen smälts och separeras med hjälp av en unik plasmateknologi
4. Lager för färdigt återvunnet stål som returneras till kund